Gimgoon

Korea

-
Pro
Logo
LPL
EUW905 LP
W
Q
E
0 / 3 / 2
0.67
16m | 10.3
15 days ago
W
E
Q
1 / 3 / 4
1.67
21m | 10.3
15 days ago
W
Q
E
2 / 5 / 1
0.60
32m | 10.3
16 days ago
Q
E
W
2 / 4 / 0
0.50
15m | 10.3
16 days ago
|
W
Q
E
11 / 3 / 6
5.67
28m | 10.3
16 days ago
Q
W
E
3 / 0 / 2
5.00
16m | 10.3
16 days ago
Q
E
W
4 / 5 / 2
1.20
18m | 10.3
16 days ago
Q
W
E
2 / 0 / 4
6.00
15m | 10.3
16 days ago
W
Q
E
3 / 6 / 5
1.33
33m | 10.3
16 days ago
Q
E
W
5 / 4 / 4
2.25
34m | 10.3
16 days ago
|
Q
E
W
2 / 5 / 2
0.80
33m | 10.3
16 days ago
Q
E
W
5 / 0 / 6
11.00
21m | 10.3
16 days ago
W
Q
E
2 / 0 / 0
2.00
16m | 10.3
16 days ago
Q
W
E
10 / 3 / 9
6.33
29m | 10.3
16 days ago
Q
W
E
8 / 5 / 18
5.20
32m | 10.3
16 days ago