Isdemacia

Europe

-
Famous
--
EUW15 LP
Q
W
E
5 / 3 / 5
3.33
20m | 10.3
10 days ago
Q
W
E
9 / 3 / 5
4.67
20m | 10.3
10 days ago
Q
W
E
5 / 7 / 1
0.86
32m | 10.3
10 days ago
|
Q
E
W
9 / 7 / 3
1.71
26m | 10.3
10 days ago
Q
W
E
1 / 6 / 2
0.50
19m | 10.3
10 days ago
|
Q
W
E
10 / 7 / 7
2.43
37m | 10.3
10 days ago
Q
W
E
13 / 10 / 15
2.80
40m | 10.3
11 days ago
E
Q
W
2 / 3 / 0
0.67
23m | 10.3
11 days ago
|
Q
W
E
8 / 7 / 8
2.29
42m | 10.3
11 days ago
|
Q
W
E
9 / 10 / 4
1.30
37m | 10.3
11 days ago
|
Q
E
W
9 / 5 / 2
2.20
33m | 10.3
11 days ago
Q
E
W
1 / 5 / 3
0.80
25m | 10.3
12 days ago
W
E
Q
2 / 4 / 4
1.50
20m | 10.3
12 days ago
|
Q
E
W
3 / 5 / 14
3.40
28m | 10.3
12 days ago
E
Q
W
6 / 1 / 5
11.00
27m | 10.3
12 days ago