Perkz

Europe

-
Pro
Logo
LEC
EUW435 LP
Q
E
W
6 / 6 / 1
1.17
20m | 10.3
15 days ago
Q
E
W
3 / 12 / 23
2.17
41m | 10.3
15 days ago
Q
E
W
4 / 8 / 3
0.88
26m | 10.3
15 days ago
Q
E
W
4 / 5 / 4
1.60
21m | 10.3
16 days ago
Q
E
W
Evo.
Q
E
W
15 / 1 / 9
24.00
27m | 10.3
16 days ago
W
Q
E
2 / 8 / 4
0.75
22m | 10.3
16 days ago
W
Q
E
10 / 2 / 8
9.00
15m | 10.3
16 days ago
W
Q
E
13 / 3 / 13
8.67
22m | 10.3
16 days ago
|
W
Q
8 / 5 / 4
2.40
23m | 10.3
16 days ago
Q
E
W
11 / 5 / 10
4.20
26m | 10.3
16 days ago
Q
E
W
5 / 9 / 14
2.11
42m | 10.3
16 days ago
|
E
Q
W
8 / 7 / 4
1.71
26m | 10.3
16 days ago
W
E
Q
2 / 12 / 5
0.58
25m | 10.3
17 days ago
W
E
Q
20 / 6 / 15
5.83
33m | 10.3
17 days ago
|
Q
E
W
Evo.
E
W
Q
10 / 5 / 8
3.60
25m | 10.3
17 days ago